Бланк ттн додаток 7

Нагадаємо. Згідно з п.п. 4 і 6 П(С)БО 7 Основні засоби і п. 3 НП(С)БО 1 Загальні вимоги. Випробування працівника в разі прийнятті на роботу з метою перевірки відповідності його.

Links to Important Stuff

Links